ROTOR ŠOIĆI

Portfolio

Nakon što je Općina Kostrena izradila kompletnu građevinsko-projektnu dokumentaciju te napravila rekonstrukciju prilazne ceste od groblja Sv. Barbara do magistrale, ostvarili su se uvjeti za izgradnju rotora Šoići. Projekt je realiziran u suradnji s Hrvatskim cestama, a njime je mještanima naselja Šoići, Randići i Urinj te svim korisnicima poslovne zone Šoići omogućen kvalitetan i siguran prilaz.

CESTA GROBLJE SV. BARBARA – ROTOR ŠOIĆI

Portfolio

Cesta od groblja Sveta Barbara pa do spoja na državnu cestu D-8 (magistrala) rekonstruirana je u potpunosti zajedno s javnom rasvjetom i odvodnjom, a postavljeno je i novo autobusno ugibalište pokraj “Zidara”. Riječ je o vrlo važnoj prometnici kojom je značajno poboljšan i pristup poslovnoj zoni Šoići i okolnim naseljima. Ukupna vrijednost investicije je oko 2,3 milijuna kuna.

CESTA PAVEKI

Portfolio

Naše najveće i najbrojnije naselje Paveki bogatije je za ukupno 500-tinjak metara potpuno nove ceste, kompletno opremljene komunalnom infrastrukturom, javnom rasvjetom i svim potrebnim priključcima. Na taj su način stvoreni i preduvjeti za izgradnju društveno-vatrogasnog doma, a ukupna vrijednost izvedene investicije iznosi 7,5 milijuna kuna.

PROJEKT RECIKLAŽNO DVORIŠTE

Portfolio

Reciklažna dvorišta imaju važnu ulogu pri uspostavi odvojenog prikupljanja i održivog gospodarenja otpadom. Zato je iznimno važan ekološki projekt bio osigurati mještanima Kostrene sve preduvjete za odvajanje što više vrsta otpada te njegovo zbrinjavanje na siguran i ekološki način. Projektom reciklažnog dvorišta nastojalo se povećati udio odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjiti količine otpada koje će završiti na odlagalištu. IzgrađenoPročitajte više

WiFi4EU

Portfolio

Još jednim uspješnim sudjelovanjem na natječaju za bespovratna EU sredstva (na kojeg se prijavilo više od 10 tisuća gradova i općina iz EU), osigurana su sredstva za instaliranje besplatnog interneta na svojim javnim prostorima.  Obzirom da je Kostrena na svome području već imala nekoliko pristupnih točaka besplatnog javnog interneta, sredstva su upotrijebljena za nadogradnju i proširenje postojeće mreže.

PAMETNE KLUPE

Portfolio

Nakon što su 2018. godine u uvali Žurkovo i u dvorištu kostrenske osnovne škole postavljene  prve dvije „pametne klupe“, uslijedilo je njihovo postavljanje i u lučici Podurinj te na obalnom putu ispod „Kostrenke“. Sve s ciljem da se suvremenom komunalnom opremom oplemene javne površine i uvede korištenje obnovljivih izvora energije za svakodnevne tehnološke potrebe. Zato te klupe imaju solarno napajanjePročitajte više

UREĐENJE CRKAVA I ŽUPNOG DVORA

Portfolio

Na Župnom dvoru je izmijenjena kompletna drvena stolarija s novom aluminijskom, dok su na dvorišnim zidovima postavljeni nova ograda i ulazni portun, čime je ostvaren sigurniji boravak djece koja pohađaju vjeronauk. U crkvi u Sv. Barbari uređena je unutrašnjost i u cijelosti su postavljene nove hrastove drvene klupe, dok je u crkvi u Sv. Luciji obnovljeno ozvučenje prostora. Uz navedeno,Pročitajte više

UREĐENJE ČITAONICA SV. BARBARA I SV. LUCIJA

Portfolio

U Narodnoj čitaonici u Sv. Luciji riješen je problem nemogućnosti grijanja i hlađenja predprostora dvorane zbog čega iskoristivost prostora nije bila potpuna. Finalizacijom projekta isti se nastavlja koristiti za brojne kulturne manifestacije, a uređena je i prostorija „Dnevnog boravka“ koji će se koristiti za brojna događanja i prezentacije kostrenskih udruga. Na Narodnoj čitaonici Sv. Barbara sanirano je krovište, a toPročitajte više

MIRISNI VRT

Portfolio

U neposrednoj blizini novoizgrađenog parkirališta kod groblja Sv. Lucija,  Kostrena je dobila još jednu vrijednu zelenu površinu i uređen prostor za boravak na otvorenom – novi Mirisni vrt, u čijoj blizini članovi udruge „Eko regija“ obrađuju svoje vrtove i nastavljaju s idejom promicanja očuvanja zdravlja i prirode u Kostreni.

UREĐENJE PLAŽA

Portfolio

Početak svake ljetne sezone rezerviran je za obnovu, dohranu i uređivanje naših mnogobrojnih plaža, kao i svih infrastrukturnih sadržaja na njima – tuševa, rukohvata, stepenica, platoa za sunčanje i sl. Tako su uređene plaže Veli Jarak, Smokvinovo, Lumbortovo, Podumboka. Uređena je plaža Svežanj koja je dobila nove tuševe i kabinu za presvlačenje te vidikovac na kojem su postavljene posebno dizajniranePročitajte više