DJEČJE IGRALIŠTE DORIČIĆI 1. FAZA

Portfolio

U Doričićima je izgrađena prva faza dječjeg igrališta sufinancirana bespovratnim EU sredstvima. Druga faza gradnje igrališta predviđena je na puno većoj površini koja se nastavlja na dosad izgrađeno igralište, uz još više sadržaja prilagođenih raznim dječjim uzrastima.

OBNOVLJENA PODLOGA SPORTSKE DVORANE

Portfolio

Nakon 15 godina korištenja u sportskoj dvorani je obnovljena podna podloga, na način da je izbrušen cijeli parket, sanirana su oštećenja, iscrtane nove linije za razne sportove te je izvršeno završno lakiranje. Na taj način našim učenicima osnovne škole, sportašima i rekreativcima je omogućeno još kvalitetnije korištenje dvorane.

JAVNA RASVJETA

Portfolio

Na dionici od Plešića – Rožmanića – Maračića pa sve do Randića, duž obalne šetnice, na Vrh Martinščici, od parkirališta Nova voda do skretanja za lučicu Stara voda te na rekonstruiranoj dionici ceste od rotora Šoići do groblja Sv. Barbara, zastarjela i ekološki sve manje prihvatljiva javna rasvjeta je zamijenjena učinkovitom i štedljivom LED javnom rasvjetom. Tako su neke lokacijePročitajte više

LUČICA STARA VODA

Portfolio

U Lučicu Stara voda uložena su značajna sredstva kojima je izvršena podvodna sanacija obalnog zida i lukobrana te obnova javne rasvjete.

PARKIRALIŠTE NA VRH MARTINŠĆICI I MARAČIĆIMA

Portfolio

Važnost pojedinih komunalnih radova ne mjeri se samo veličinom i iznosima, nego i utjecajem koji će imati na svakodnevni život mještana, pa kako brojna naša naselja imaju nedostatak parkirnih mjesta na javnim površinama, na Vrh Martinščici i u Maračićima uređene su javne površine za potrebe parkiranja vozila.