KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

Potreba za izgradnjom društveno-vatrogasnog doma u Kostreni ističe se već dugi niz godina. Izgradnjom ceste u Pavekima, ishođenjem građevinske dozvole, osiguravanjem potrebnih financijskih sredstva, stvorili smo sve preduvjete za realizaciju ovog projekta kojim će DVD Kostrena dobiti adekvatan prostor za daljnje djelovanje i razvoj. Osim toga, u ovom će se objektu odvijati i rad udruga, a mještani Paveka, ali i cijele Kostrene, će dobiti prostor za održavanje brojnih društvenih događanja.

Rekonstrukcijom i proširenjem pomoćnog igrališta stadiona u Žuknici na koji će se postaviti umjetna trava i proširiti na dimenzije koje će omogućavati i odigravanje službenih utakmica, u godini kada se obilježava 100 godina igranja nogometa u Kostreni stvorit će se uvjeti za kvalitetniji rad svih uzrasnih kategorija NK Pomorac 1921, a posebice škole nogometa koju pohađa veliki broj djece.

Kada je nešto toliko veliko i važno kao što je to za Kostrenu more i pomorstvo, onda zaslužuje dobiti počast u vidu nečeg trajnog i opipljivog kao što će to biti Kuća kostrenskih pomoraca u Sv.Barbari. Uspješno smo riješili sve prepreke za realizaciju ovog projekta za koji smo osigurali sufinanciranje bespovratnim EU sredstvima u iznosu od 1,6 milijuna kuna, pokrenuli postupak javne nabave za odabir izvođača radova i tako zaplovili u realizaciju ovog vrlo značajnog i dugoočekivanog projekta.

U suradnji s državnom Agencijom za promet nekretnina (APN), pokrenuli smo Program društveno poticajne stanogradnje (POS) na području Kostrene. Izgradnjom stanova po ovom programu želimo našim mještanima, poglavito onim mladim, omogućiti stjecanje prve nekretnine po pristupačnijim uvjetima od tržišnih, s ciljem zadržavanja mladih obitelji  u Kostreni.

O ovom projektu raspravlja se dugi niz godina, ali konkretne korake za njegovu realizaciju učinili smo jedino mi. Izrađena je projektna dokumentacija, ishođena je pravomoćna građevinska dozvola za dom, kao i za svu prateću infrastrukturu. Time su se stekli uvjeti da se ovaj projekt zbog svojeg značaja, vrijednosti investicije i kapaciteta realizira u suradnji s Primorsko-goranskom županijom te gradovima i općinama iz okruženja, uz sufinanciranje EU sredstvima.

Nakon što je u proteklom razdoblju izgrađen kanalizacijski ogranak s novim vodovodnim priključcima u Glavanima, izrađena projektna dokumentacija za potrebe Doričića (radovi počinju već krajem ljeta) i Vrh Martinščice, te nakon što smo Kostrenu ponovno uključili u EU projekt sufinanciranja izgradnje kanalizacijske i vodovodne mreže, nastavit ćemo s daljnjim aktivnostima kako bi na području cijele Kostrene osigurali adekvatni kanalizacijski i vodovodni sustav.

Ovim projektom, za koji su već dobivena bespovratna EU sredstva u iznosu od 981.000 kn, uredit će se dijelovi obalnog puta na kojima će biti postavljeno pet informativno-edukativnih totema raspoređenih na potezu između uvale Žurkovo i uvale Svežanj. Svaki od njih će putem multimedije razraditi drugačiju tematiku, od pogleda u podmorje, vremeplova, prirodnih pojava i promjena, do čovjekovog utjecaja na prirodu.

Izgradnjom I. faze dječjeg igrališta, Doričići su dobili prostor koji im je nedostajao. Nastavkom ovog projekta, na puno većoj površini (cca 1.600 m2) izgradit će se igralište koje će biti prilagođeno djeci različitih uzrasnih dobi, čime će to igralište postati najveće igralište u Kostreni.

Na postojećem dječjem igralištu iznad uvale Svežanj razriješit ćemo imovinsko-pravne odnose i na tom prostoru, u većim dimenzijama, izgraditi moderno igralište čime će naš obalni put dobiti dodatni vrijedan sadržaj.

Za potrebe brojnih vlasnika kućnih ljubimaca izgradit ćemo park sa svim potrebnim sadržajima kako bi se naši četveronožni prijatelji mogli sigurno igrati, istrčavati i družiti.

Najstariji rotor u našem kraju ćemo hortikulturalno urediti kao i naša druga dva rotora.

Nakon što smo uspješno riješili imovinsko-pravne odnose koji su bili prepreka za daljnje uređenje boćališta pored stadiona u Žuknici, stvorili su se uvjeti za njegovo natkrivanje, kao i za rješavanje adekvatnog prostora za potrebe boćarskog kluba.

Na našoj jako dobro posjećenoj obalnoj šetnici postavit će se sanitarni čvorovi u čvrstim, montažnim objektima izgleda prilagođenog ambijentu, umjesto dosadašnjih neadekvatnih, plastičnih, pokretnih sanitarnih čvorova.

Nakon što smo prošle godine obnovili kompletnu podlogu sportske dvorane, u istu će se postaviti klimatizacija, čime će se ovaj vrijedan objekt moći koristiti i u ljetnim mjesecima, što dosada nije bio slučaj.

CESTE I PROMETNA INFRASTRUKTURA

U suradnji s Hrvatskim cestama i Županijskom upravom za ceste priprema se projekt izgradnje rotora u Žuknici te rotora ispod „Rasadnika“, čime će se riješiti dugogodišnji problem sigurnosti prometa na raskršću u Žuknici. Realizacijom ovog projekta stvorit će se broji preduvjeti za kvalitetnija rješenja prometa i parkiranja na prometnici od Turističke zajednice prema Žurkovu, kao i prometnicama u Glavanima i Vrh Martinščici.

Riješit ćemo dugogodišnji problem sigurnosti prometa, a poglavito sigurnosti pješaka na tom potezu izgradnjom nogostupa te regulacijom prometa u jednom smjeru.

Problem parkiranja u našem naselju s najvećim brojem stanovnika razriješit ćemo izgradnjom parkirališta s 35 parkirnih mjesta koje će se nalaziti pored novog dječjeg igrališta.

Problem parkiranja rješavat ćemo i u Rožmanićima i u Ulici Iva Šodića, uz prethodno sređivanje imovinsko-pravnih odnosa na zemljištima namijenjenima parkirališnom prostoru.

Nakon što smo razriješili imovinsko-pravne odnose, ishodili svu potrebnu dokumentaciju i dozvole, u suradnji s ViK-om d.o.o. izgradit će se spojna cesta sa svom pripadajućom infrastrukturom koja sada prolazi kroz okućnice kuća.

Nakon okončanja radova na izgradnji kanalizacijske i vodovodne mreže, proširit će se i urediti sve prometnice s pripadajućom komunalnom infrastrukturom u cjelokupnom naselju Doričići.

U narednom mandatnom razdoblju nastavit ćemo s aktivnostima potrebnim za izgradnju i rekonstrukciju brojnih cesta u mnogim dijelovima Kostrene, poput cesta u Maračićima, Rožićima, ceste koja spaja Vrh Martinščice s Mažerima i sjevernog prilaza naselju Šodići.

PROSTORNO PLANIRANJE

Prostorni plan Općine Kostrena potrebno je dopuniti kako bi se, prije svega, sačuvali i na promišljeni način oplemenili vrijedni prostori naše općine, ali i kako bi se mogli realizirati nedostajući javni sadržaji poput trgovačkog centra na prostoru Paveka ili okolne zone, eko tržnice i poslovne zgrade za potrebe kostrenskih poduzetnika i gospodarstvenika. Također, potrebno je izraditi i nedostajuće planove nižeg reda – UPU, a prije svega urbanistički plan uređenja poslovne zone Ivanji, kako bi se ovaj vrijedan prostor u potpunosti mogao staviti u funkciju daljnjeg razvoja gospodarstva u Kostreni.

Ciljanom izmjenom prostornog plana stvorit ćemo preduvjete za izgradnju trgovačkog centra na prostoru Paveka ili okolne zone u kojem bi pored supermarketa trebali biti prostori za dodatne sadržaje poput banke, cvjećarne, voćarne, mesnice i sl.

Za potrebe dogradnje i rekonstrukcije postojećeg objekta u lučici „Stara voda“ te realizacije dodatnih sadržaja koji su potrebni za korisnike vezova i za bolju funkcionalnost lučice, ciljanom izmjenom prostornog plana za to područje stvorit ćemo prostorno-planske preduvjete za daljnju izgradnju potrebnih sadržaja.

Na prostoru između vrtova koje obrađuju članovi udruge „Eko regija“ i novouređenog „Mirisnog vrta“, prostorno-planskom dokumentacijom predvidjet će se prostor na kojem će biti postavljene kućice i sva potrebna oprema kako bi se mogla organizirati eko tržnica.

ŠKOLSKI, PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

Nakon što smo obnovili zgradu vrtića, riješit ćemo i problem nedostatka kapaciteta vrtića izgradnjom područnog objekta na lokaciji u Pavekima. Time ćemo omogućiti da sva naša djeca koja to trebaju i pohađaju vrtić, a odgajatelji i vrtićke skupine rade u adekvatnim uvjetima sukladno pedagoškim standardima.

Izradili smo projektnu dokumentaciju za energetsku obnovu zgrade naše osnovne škole koju planiramo obnoviti u suradnji s PGŽ-om kao njenim osnivačem. Također, planira se i povećanje kapaciteta škole njezinom dogradnjom kako bi na taj način rad škole i dalje ostao u jednoj smjeni, čime bi se i dalje zadržali najviši pedagoški standardi.

U ovogodišnjem proračunu osigurana su sredstva za izradu građevinsko-projektne dokumentacije na osnovu koje će se ishoditi potrebne dozvole te izgraditi topli most koji će povezivati školu i sportsku dvoranu. Time će ta dva objekta biti povezana na adekvatan i kvalitetan način, na zadovoljstvo svih učenika naše škole.

Pored postojećih stipendija koje smo proširili na stipendije za deficitarna zanimanja i stipendije za učenike i studente slabijeg imovnog stanja, a kako mnogi naši mještani svoje obrazovanje nastavljaju i nakon završetka redovnog školovanja, uvest ćemo sufinanciranje troškova poslijediplomskog obrazovanja poput doktorskih studija, specijalizacija, kao i sufinanciranje troškova prekvalifikacije za deficitarna zanimanja.

Svim učenicima naše osnovne škole osigurat ćemo besplatne marende. Tako će svi učenici tijekom nastave imati jedan obrok prilagođen njihovim potrebama i razvoju.

ZDRAVSTVENO-SOCIJALNA SKRB

Uredit ćemo odnose s Domom zdravlja Rijeka u svezi korištenja zgrade ambulante koja je vlasništvo Općine Kostrena kako bi se adekvatno mogli iskoristiti svi prostori za proširenje i poboljšanje zdravstvenih usluga. Na taj način ćemo osigurati prostor i uvjete za dodatne specijalističke ordinacije, besplatne preglede, fizikalnu terapiju i druge zdravstvene usluge što će podignuti kvalitetu zdravstvene zaštite naših mještana.

Nastavit ćemo sa svim dosadašnjim programima vezanim za naše najstarije mještane, a pored božićnica koje sada dobivaju svi naši mještani stariji od 65 godina, istu ćemo osigurati i za mještane koji su mlađi od 65 godina, a imaju status umirovljenika. Osim toga, sukladno imovinskom cenzusu osigurat ćemo i besplatno dopunsko zdravstveno osiguranje za sve mještane starije od 65 godina, kao i adekvatan prostor kako bi naši umirovljenici mogli imati sve potrebne uvjete za svoje aktivnosti i rad.

PROGRAMI ZA MLADE

Pripremili smo program potpora s konkretnim mjerama pomoći i poticaja za rješavanje stambenog pitanja mladih koji kupnjom svoje prve nekretnine ili uređenjem postojeće rješavaju svoje stambeno pitanje. Ovim programom, sukladno utvrđenim mjerilima i kriterijima, našim ćemo mladim sumještanima sufinancirati kupnju ili uređenje prve nekretnine.

Kroz EU projekt „Stori po svoju“, za koji je dobiveno 2,7 milijuna kuna bespovratnih EU sredstva, za mlade će Kostrenjane biti organizirane STEM radionice, zatim radionice poduzetništva, osobnog i profesionalnog razvoja, društvenog angažmana i održivog razvoja te mentorski program za osmišljavanje i provedbu 20 projekata u svrhu poboljšanja kvalitete života u lokalnoj zajednici.

Savjet mladih Općine Kostrena je tijekom proteklog razdoblja svojim aktivnim djelovanjem organizirao brojna događanja koja su otvorila pitanje adekvatnog prostora za rad i aktivnosti mladih. Osigurat ćemo adekvatan prostor – Klub mladih u kojem će se naši mladi sumještani moći okupljati i u kojem će se održavati razna događanja i aktivnosti.

ZAŠTITA OKOLIŠA I EKOLOGIJA

Izgradnjom reciklažnog dvorišta i nabavkom spremnika za odvojeno prikupljanje otpada (financirano EU sredstvima) čija će podjela našim mještanima uskoro započeti, stvaraju se pretpostavke za uspostavu efikasnog prikupljanja otpada. Daljnjim aktivnostima nastojat ćemo podići svijest naših mještana o djelotvornosti odvojenog prikupljanja otpada i korištenja reciklažnog dvorišta, kako bi imali što čišću Kostrenu, bez divljih deponija i otpada gdje mu nije mjesto.

Od INA-e i brodogradilišta Viktor Lenac ćemo tražiti unapređenje postojećih sustava monitoringa kvalitete zraka, buke te drugih emisija, novim i kvalitetnijim sustavima, sukladno njihovoj zakonskoj obvezi. Uspostavit ćemo također i svoj sustav monitoringa kako bi što više zaštitili mještane i okoliš od utjecaja bilo kakvih štetnih emisija.

Uspješnim sudjelovanjem na natječaju nadležnog fonda osigurali smo sredstva za sufinanciranje izgradnje fotonaponske elektrane na krovu dječjeg vrtića kojom će se putem sunčeve energije, na ekološki prihvatljiv način proizvoditi određena količina energije za potrebe vrtića. Ista takva elektrana planira se postaviti i na krovu sportske dvorane kako bi se osigurala potrebna energija i za dvoranu koja će konačno dobiti i klimatizaciju. Zbog činjenice da u Kostreni još uvijek ima dosta tzv. azbestnih krovova, osigurali smo sredstva za sufinanciranje zbrinjavanja azbesta svim našim mještanima koji se odluče za zamjenu takovih krovova.

GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO

Mnogobrojni kostrenski poduzetnici i gospodarski subjekti posluju u prostorima koji su im neadekvatni ili su im postali premali. U skladu s njihovim potrebama i iskazanim interesima planira se izgradnja poslovne zgrade u kojoj bi se takvim poduzetnicima po pristupačnim uvjetima iznajmili prostori u kojima bi mogli dalje razvijati svoje poslovanje.

Nastavit ćemo s poticanjem gospodarstvenika i poduzetnika s područja naše općine. Program od trenutnih 11 mjera stalno unapređujemo i usklađujemo s potrebama i prijedlozima naših gospodarstvenika i poduzetnika. Nastavit ćemo također s brojnim mjerama pomoći i potpora gospodarstvenicima i poduzetnicima koji su pogođeni krizom koju je izazvala pandemija bolesti Covid-19.

Izraditi ćemo UPU-K4 kojim će se stvoriti preduvjeti da se prostor na Ivanji može pretvoriti u poslovnu zonu u kojoj će se omogućiti daljnji razvoj gospodarstva na našem području.

Komunalno društvo „Kostrena“ izraslo je u društvo kojem je za daljnji razvoj te kvalitetno poslovanje potreban adekvatan prostor. Zbog toga se planira izgradnja poslovne zgrade kako bi svi segmenti KD-a mogli biti na jednom mjestu, te kako bi društvo moglo dalje nabavljati potrebnu opremu i tako pružati što kvalitetnije komunalne usluge na dobrobit svih mještana Kostrene.

INFORMATIZACIJA

Nastavit ćemo s otvorenom komunikacijom prema svima, kao i s transparentnom i javnom objavom svih odluka i akata te drugih dokumenta vezanih uz raspolaganje javnim sredstvima. Tome svjedoči i činjenica da smo svake godine u proteklom periodu od Instituta za javne financije dobili priznanje za transparentnost proračuna i korištenje javnih sredstava, u čemu je Općina Kostrena ocjenjena najvišom ocjenom.

Nastavit ćemo s razvojem e-komunikacije s ciljem da se sve usluge koje općina pruža mještanima mogu obaviti elektronskim putem. Nakon uspostave tzv. riznice sa svim proračunskim korisnicima, nastavit ćemo s povezivanjem svih pravnih osoba kojima je općina osnivač kako bi mještani mogli na jednom mjestu dobiti tražene informacije, odnosno razriješiti svoje zahtjeve bez papira. Također, izradit ćemo strategiju i plan implementacije tzv. pametnih sustava kako bi mogli aplicirati za bespovratna EU sredstva i tako financirati brojne projekte kojim će se uvoditi nova tehnologija i e-komunikacija.

EU SREDSTVA

  • Formiranjem uspješnog tima iz redova djelatnika općinske uprave, kvalitetnom pripremom projekata i pripadajuće dokumentacije za njihovo financiranje, Općina Kostrena je dobila nešto više od 10,7 milijuna kuna bespovratnih EU sredstava. Takvom praksom nastavit ćemo i dalje, a već sada imamo nekoliko projekata koji su spremni za prijavu na natječaje koji se očekuju u narednom periodu.