SANACIJA CESTE ROTOR URINJ – SV. BARBARA

SANACIJA CESTE ROTOR URINJ – SV. BARBARA

Sanira se dio ceste koja ide od rotora Urinj prema Sv. Barbari. U prvoj fazi izvedeni su radovi uređenja kolnika u ukupnoj dužini od otprilike 250 m, dok će se sljedeća faza radova izvršiti tijekom svibnja ove godine.

ROTOR ŠOIĆI

ROTOR ŠOIĆI

Nakon što je Općina Kostrena izradila kompletnu građevinsko-projektnu dokumentaciju te napravila rekonstrukciju prilazne ceste od groblja Sv. Barbara do magistrale, ostvarili su se uvjeti za izgradnju rotora Šoići. Projekt je realiziran u suradnji s Hrvatskim cestama, a njime je mještanima naselja Šoići, Randići i Urinj te svim korisnicima poslovne zone Šoići omogućen kvalitetan i siguran prilaz.

PROJEKT RECIKLAŽNO DVORIŠTE

PROJEKT RECIKLAŽNO DVORIŠTE

Reciklažna dvorišta imaju važnu ulogu pri uspostavi odvojenog prikupljanja i održivog gospodarenja otpadom. Zato je iznimno važan ekološki projekt bio osigurati mještanima Kostrene sve preduvjete za odvajanje što više vrsta otpada te njegovo zbrinjavanje na siguran i ekološki način. Projektom reciklažnog dvorišta nastojalo se povećati udio odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjiti količine otpada koje će završiti na odlagalištu. IzgrađenoPročitajte više