PARKIRALIŠTE SVEŽANJ

PARKIRALIŠTE SVEŽANJ

Parkiralište Svežanj raspolaže s 56 parkirnih mjesta i prostire se na 2.000 m2. Realizacijom ovog projekta osigurali smo dodatna parkirana mjesta uz obalnu šetnicu i tako mještanima i posjetiteljima Kostrene pružili lakši pristup plažama i šetnici.

UREĐENJE PLAŽA

UREĐENJE PLAŽA

Početak svake ljetne sezone rezerviran je za obnovu, dohranu i uređivanje naših mnogobrojnih plaža, kao i svih infrastrukturnih sadržaja na njima – tuševa, rukohvata, stepenica, platoa za sunčanje i sl. Tako su uređene plaže Veli Jarak, Smokvinovo, Lumbortovo, Podumboka. Uređena je plaža Svežanj koja je dobila nove tuševe i kabinu za presvlačenje te vidikovac na kojem su postavljene posebno dizajniranePročitajte više