PROJEKT RECIKLAŽNO DVORIŠTE

PROJEKT RECIKLAŽNO DVORIŠTE

Reciklažna dvorišta imaju važnu ulogu pri uspostavi odvojenog prikupljanja i održivog gospodarenja otpadom. Zato je iznimno važan ekološki projekt bio osigurati mještanima Kostrene sve preduvjete za odvajanje što više vrsta otpada te njegovo zbrinjavanje na siguran i ekološki način. Projektom reciklažnog dvorišta nastojalo se povećati udio odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjiti količine otpada koje će završiti na odlagalištu. IzgrađenoPročitajte više