CESTA SVETA LUCIJA – PLEŠIĆI

CESTA SVETA LUCIJA – PLEŠIĆI

Izgradnja vodoopskrbnog ogranka od crkve Sv. Lucije do raskrižja s ulicom Iva Šodića u dužini od 350 metara, donijela je nove vodovodne priključke postojećim kućama kao i novi završni sloj asfalta do proširenog dijela ceste u Plešićima. Ukupna vrijednost ulaganja iznosi 850 tisuća kuna.

PROŠIRENJE CESTE U PLEŠIĆIMA

PROŠIRENJE CESTE U PLEŠIĆIMA

Prošili smo cestu u Plešićima i tako riješili usko prometno grlo te osigurali sigurnije i efikasnije prometovanje na potezu od Plešića prema Rožmanićima.

JAVNA RASVJETA

JAVNA RASVJETA

Na dionici od Plešića – Rožmanića – Maračića pa sve do Randića, duž obalne šetnice, na Vrh Martinščici, od parkirališta Nova voda do skretanja za lučicu Stara voda te na rekonstruiranoj dionici ceste od rotora Šoići do groblja Sv. Barbara, zastarjela i ekološki sve manje prihvatljiva javna rasvjeta je zamijenjena učinkovitom i štedljivom LED javnom rasvjetom. Tako su neke lokacijePročitajte više