DJEČJE IGRALIŠTE PAVEKI

DJEČJE IGRALIŠTE PAVEKI

Naše najveće i najbrojnije naselje Paveki nametnulo kao logičan izbor lokacije za izgradnju još jednog dječjeg igrališta, pogotovo jer u tom naselju donedavno nije postojalo niti jedno takvog sadržaja. Završetkom ovog projekta Kostrena sada broji 23 dječja igrališta.

DJEČJE IGRALIŠTE DORIČIĆI 1. FAZA

DJEČJE IGRALIŠTE DORIČIĆI 1. FAZA

U Doričićima je izgrađena prva faza dječjeg igrališta sufinancirana bespovratnim EU sredstvima. Druga faza gradnje igrališta predviđena je na puno većoj površini koja se nastavlja na dosad izgrađeno igralište, uz još više sadržaja prilagođenih raznim dječjim uzrastima.