ENERGETSKA OBNOVA VRTIĆA

ENERGETSKA OBNOVA VRTIĆA

Dječji vrtić Zlatna ribica dobio je novu toplinsku fasadu zgrade, sve nove kose i ravne krovove, kao i novu vanjsku stolariju čime su se znatno poboljšala energetska svojstva zgrade, uz znatne uštede u potrošnji energije do čak 60% na godišnjoj razini. Obnovom zgrade poboljšali su se uvjeti boravka djece i rada zaposlenika, a zgrada dječjeg vrtića iz energetskog razreda CPročitajte više

NOVI DIO GROBLJA SV.LUCIJA

NOVI DIO GROBLJA SV.LUCIJA

Projekt proširenja groblja Sv. Lucija smješten na površini od 1.800 m2, rezultirao je s 579 novih ukopnih mjesta te dodatnih 15 do 18 mjesta u općem polju. Novi dio groblja raspolaže sa 71 grobnicom s 3 ukopna mjesta, 61 grobnicom sa 6 ukopnih mjesta i kolumbarijskim zidom sa 60 mjesta (s pretincima za 4 i 8 urni). Ovim zahvatom osigurali smo dovoljan broj ukopnih mjesta za duži vremenski period, a u planuPročitajte više

IZGRADNJA PARKIRALIŠTA U NEPOSREDNOJ BLIZINI GROBLJA SV. LUCIJA

IZGRADNJA PARKIRALIŠTA U NEPOSREDNOJ BLIZINI GROBLJA SV. LUCIJA

Izgradnjom parkirališta s otprilike 50 parkirnih mjesta, s pristupnom rampom i tri mjesta rezervirana za slabo pokretne osobe, 2018. godine su stvoreni preduvjeti za proširenje groblja Sv. Lucija. Olakšan je pristup svim posjetiteljima groblja, ali i posjetiteljima obližnje Narodne čitaonice, a ukupna vrijednost investicije iznosi 2 milijuna kuna.

ROTOR ŠOIĆI

ROTOR ŠOIĆI

Nakon što je Općina Kostrena izradila kompletnu građevinsko-projektnu dokumentaciju te napravila rekonstrukciju prilazne ceste od groblja Sv. Barbara do magistrale, ostvarili su se uvjeti za izgradnju rotora Šoići. Projekt je realiziran u suradnji s Hrvatskim cestama, a njime je mještanima naselja Šoići, Randići i Urinj te svim korisnicima poslovne zone Šoići omogućen kvalitetan i siguran prilaz.

CESTA GROBLJE SV. BARBARA – ROTOR ŠOIĆI

CESTA GROBLJE SV. BARBARA – ROTOR ŠOIĆI

Cesta od groblja Sveta Barbara pa do spoja na državnu cestu D-8 (magistrala) rekonstruirana je u potpunosti zajedno s javnom rasvjetom i odvodnjom, a postavljeno je i novo autobusno ugibalište pokraj “Zidara”. Riječ je o vrlo važnoj prometnici kojom je značajno poboljšan i pristup poslovnoj zoni Šoići i okolnim naseljima. Ukupna vrijednost investicije je oko 2,3 milijuna kuna.

CESTA PAVEKI

CESTA PAVEKI

Naše najveće i najbrojnije naselje Paveki bogatije je za ukupno 500-tinjak metara potpuno nove ceste, kompletno opremljene komunalnom infrastrukturom, javnom rasvjetom i svim potrebnim priključcima. Na taj su način stvoreni i preduvjeti za izgradnju društveno-vatrogasnog doma, a ukupna vrijednost izvedene investicije iznosi 7,5 milijuna kuna.

PROJEKT RECIKLAŽNO DVORIŠTE

PROJEKT RECIKLAŽNO DVORIŠTE

Reciklažna dvorišta imaju važnu ulogu pri uspostavi odvojenog prikupljanja i održivog gospodarenja otpadom. Zato je iznimno važan ekološki projekt bio osigurati mještanima Kostrene sve preduvjete za odvajanje što više vrsta otpada te njegovo zbrinjavanje na siguran i ekološki način. Projektom reciklažnog dvorišta nastojalo se povećati udio odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjiti količine otpada koje će završiti na odlagalištu. IzgrađenoPročitajte više