Izbori 2017


1.  Okvirni podaci o visini i izvoru vlastitih sredstava za izbornu promidžbu – PDF

 

2.  Kandidacijska lista grupe birača Dražen Vranić 

Izviješće o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe PDF 

Izviješće o troškovima (rashodima) izborne promidžbe PDF

Izviješće o iznosu cijene i iznosu ostvarenog popusta u cijeni za medijsko oglašavanje izborne promidžbePDF

 

3.  Kandidat za načelnika Općine Kostrena – Dražen Vranić

Izviješće o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe PDF

Izviješće o troškovima (rashodima) izborne promidžbePDF

Izviješće o iznosu cijene i iznosu ostvarenog popusta u cijeni za medijsko oglašavanje izborne promidžbePDF

 

4.  Kandidat za načelnika Općine Kostrena – Dražen Vranić – 2. krug

Izviješće o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe PDF

Izviješće o troškovima (rashodima) izborne promidžbePDF

Izviješće o iznosu cijene i iznosu ostvarenog popusta u cijeni za medijsko oglašavanje izborne promidžbePDF

 

5.   Završno financijsko izvješće – kandidacijska lista grupe birača Dražen Vranić 

Financijski izvještaj o financiranju izborne promidžbe – PDF

Izviješće o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe – PDF

Izviješće o troškovima (rashodima) izborne promidžbe – PDF

Izviješće o iznosu cijene i iznosu ostvarenog popusta u cijeni za medijsko oglašavanje izborne promidžbe – PDF

 

6.   Završno financijsko izvješće – načelnik Općine Kostrena Dražen Vranić

Financijski izvještaj o financiranju izborne promidžbe – PDF

Izviješće o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe – PDF

Izviješće o troškovima (rashodima) izborne promidžbe – PDF

Izviješće o iznosu cijene i iznosu ostvarenog popusta u cijeni za medijsko oglašavanje izborne promidžbe – PDF