Izašao četvrti broj Bolje Kostrene

Izašao četvrti broj Bolje Kostrene

U četvrtom broju Bolje Kostrene saznajte sve o našem u potpunosti realnom i ostvarivom programu, kao i o ljudima s nezavisne kandidacijske liste grupe birača Dražen Vranić koji će taj program provesti.