10,7 milijuna kuna iz EU fondova

10,7 milijuna kuna iz EU fondova

Unatoč visokom indexu razvijenosti prema kojem Kostrena spada u najvišu VIII. skupinu najrazvijenijih općina i gradova u RH, uspješno smo sudjelovali na natječajima te su za realizaciju brojnih projekata dobivena značajna bespovratna EU sredstva u iznosu od 10,7 milijuna kuna.

• Kuća Kostrenskih pomoraca – 1.600.000 kn
• Energetska obnova Dječjeg vrtića „Zlatna Ribica“ – 3.000.000 kn
• Izgradnja reciklažnog dvorišta – 2.000.000 kn
• Projekt za mlade „Stori po svoju“ – 2.750.000 kn
• WiFi4EU – javni Internet – 115.000 kn
• Edukativna šetnica – 980.000 kn
• Dječje igralište Doričići 1. faza – 240.000 kn

Valja napomenuti i da je prije našeg mandata Općina Kostrena uspjela povući samo minorne iznose raspoloživih EU sredstava, te da su osim ovih realiziranih projekata već pripremljeni i brojni projekti za naredno razdoblje.