OBRAZOVANJE I STIPENDIJE

OBRAZOVANJE I STIPENDIJE

Pored stipendija izvrsnosti, uvedene su i dodatne vrste stipendija s ciljem da što veći broj učenika i studenata bude obuhvaćen ovim programom. Uvedene su stipendije za učenike i studente slabijeg imovinskog stanja kako bi se premostile ekonomske prepreke za njihov ulazak u sustav obrazovanja i smanjio se trend njihovog ranijeg napuštanja školovanja. Također, uvedene su i stipendije za učenike iPročitajte više