KULTURA

KULTURA

Osnivanjem Centra za kulturu Kostrena započela je realizacija projekta „Kuća kostrenskih pomoraca“ za koji su dobivena EU sredstva u iznosu od 1,6 milijuna kuna, a realizirat će se u staroj školi u Sv. Barbari. Na osnovu izrađene projektne dokumentacije je pokrenut postupak javne nabave za izbor izvođača radova, koji bi prema terminskom planu trebali započeti u lipnju ove godine. KostrenskiPročitajte više